SERVIS, POPRAVKA I UGRADNJA KOTLOVA
CIPI-MONT

SERVIS, POPRAVKA I UGRADNJA KOTLOVA

Uz pomoć nekog goriva ili električne energije toplota zagreva u većini slučajeva vodu koja se nalazi u zatvorenoj posudi zvanoj kotao. Kod centralnog grejanja voda se u kotlovima zagreva i na taj način dolazi do zagrevanja prostorije dok kod parnog grejanja voda se u kotlovima zagreva na mnogo većoj temperaturi čime se stvara para i drugačije ih nazivamo parni kotlovi. Mesto ugradnje i sama specifičnost namene određuje ovoj vrsti kotlova veličinu kao i količinu, pritisak i temperaturu pare koja se proizvede.
Kod centralnog grejanja mogu se naći različite vrste kotlova i svaki sa posebnim karakteristikama o čemu treba voditi računa ukoliko se odlučite da kupite novi ili zamenite stari kotao.

Zamena termostata
Zamena sklopke
Zamena instalacije
Zamena grejača
Zamena ekspanzione posude
Kompletan Servis

MONTAŽA I SERVIS BUNARSKIH PUMPI I INJEKTORA pozovite!

Podno grejanje Podno grejanje Podno grejanje